Sponsorer

För att kunna genomföra den underbara introduktion som görs var år behöver KAROLIN sponsorer. Är ni som företag intresserade av att sponsra oss i Kalmar Rostad Linjeförening? Kontakta oss via vår e-post sponsor@karolin-lnu.se

Nedan ser ni våra sponsorer som sponsrar oss nu