Hoppa till innehåll

GDPR

GDPR-lagen – Karolin

Den nya GDPR-lagen, som står för General Data Protection Regulation, trädde i kraft den 25 Maj 2018 och ersätter PuL, personuppgiftslagen. Vi vill informera er medlemmar om vad det innebär för förändring i vår policy, vad som gäller framöver och även låta er få veta hur vi hanterar era personuppgifter.

Medlemsuppgifter;
De personuppgifter vi har sparat är era namn, email, åtta siffriga personnummer (ej fyra sista siffror), vilket medlemskap ni köpt samt vad ni läser för program.

De personuppgifter vi kommer spara är: era namn, email, telefonnummer, vilket medlemskap ni köpt samt vilket program ni läser.

Hantering av medlemsregister

Våra medlemslistor hanteras digitalt på Google Drive, där två personer ur styrelsen har huvudansvaret. Vid event och liknande kommer dock hela styrelsen ha tillgång till listorna för att underlätta för de två som har huvudansvaret, samt när de inte kan närvara.

Vi vill inte spara era uppgifter längre än nödvändigt därför behöver vi information om vilket program ni studerar för att kunna veta när ni avslutar era studier samt vilket medlemskap ni köpt. Vi behöver er email för att kunna informera er och för att påminna om när ert medlemskap eventuellt går ut. Hoppar du av dina studier eller tar examen så raderar vi dina personuppgifter.

Varför behöver vi era uppgifter?
Vi behöver era uppgifter för att hålla koll på vilka medlemmar vi har i föreningen. Som tidigare nämnt behöver vi era uppgifter för att se när era medlemskap går ut samt email för att komma i kontakt med er.

Har ni några frågor går det bra att höra av sig till:
sekreterare@karolin-lnu.se

Vi behöver ert godkännande på detta – är det så att ni inte vill godkänna detta behöver ni återkoppla till mailadressen ovan. 

Detta innebär även att vi inte kommer ha våra protokoll tillgängliga på hemsidan, men det går att komma till expeditionen för att läsa dem.