Fotopolicy KAROLIN

Här informerar vi hur studentföreningen Kalmar Rostad Linjeförening, KAROLIN använder fotografier och videor:

I KAROLIN gillar vi bilder och videos. De gör vår hemsida och sociala medier mer levande och förevigar fina minnen från våra event. 

Som medlem i föreningen är det chans att du blir fotograferad och filmad på någon av våra aktiviteter. Bild och Video material publiceras på vår hemsida och våra sociala medier. 

De flesta medlemmar samtycker till detta, men de finns självklart undantag från denna regel.

Om du som medlem inte önskar att bli publicerad eller att det finns en hotbild eller risk för identifiering via vårt bildflöde ber vi dig kontakta oss så vi så gott som möjligt ska försöka säkerhetsställa att bilder på dig inte syns i våra flöden.

Skulle vi mot all förmodan ha missat någon bild eller anser någon bild kränkande eller olämplig, ber vi er kontakta oss omgående för att ta bort eller maskera en eventuell bild. Meddela oss då vilken bild som avses.

Om du inte uppmärksammar oss på detta utgår vi från att du är införstådd med att du kan förekomma på foton från våra aktiviteter och därmed våra sociala medier.

Observera att detta endast gäller de bilder och material som föreningen publicerar, vad individuella medlemmar publicerar i publika internet forum kan ej hanteras av föreningen.

Kontakt:

karolinlnu@gmail.com eller ta kontakt med ordförande eller vice ordförande i föreningen.