Hoppa till innehåll

Alkoholpolicy

Inledning:

Kalmar Rostad Linjeförening (KAROLIN) vill främja en god social miljö för sina medlemmar i såväl nyktra som alkoholrelaterade evenemang och aktiviteter. Alkohol är en socialt accepterad och laglig drog och kan därför förekomma på evenemang och aktiviteter som KAROLIN är ansvariga för. För att bibehålla en god social miljö för våra medlemmar så ska frihet förknippad med ansvar betraktas som en självklarhet. För att underlätta för medlemmar, styrelsemedlemmar och stab att ha ett sunt och enat förhållningssätt till alkohol krävs lättillgänglig information samt policys som guidar till hur KAROLIN arbetar kring alkoholrelaterade frågor.

Syfte och mål:

KAROLIN anordnar ett flertal aktiviteter och evenemang under året där det förekommer alkohol, syftet med policyn är inte att förbjuda denna typ av aktiviteter. Syftet med denna policy är att ge förutsättningar för ett enat och sunt förhållningssätt till alkohol och evenemang och aktiviteter där alkohol förekommer för medlemmar, styrelsemedlemmar och stab inom KAROLIN. Policyn ska verka som ett stöd för medlemmar inom KAROLIN. Målet är ett sunt förhållningssätt till alkohol samt enade riktlinjer för evenemang och aktiviteter där alkohol kan förekomma. Detta för att minimera risken för ohälsa, skador och olyckor som kan relateras till alkohol, samt även underlätta för medlemmar, styrelsemedlemmar och stab vid aktiviteter och evenemang där alkohol kan förekomma.

Definition:

Alkohol: Berusningsdryck innehållande högre procenthalt än 2,25

Bakgrundsinformation

KAROLIN’s alkoholpolicy står under och följer svensk lag, Linnéstudenternas ”AND-policy för studenter vid LNU”, Linnékårens ”Policy för Introduktion vid Linnéuniversitetet”, Linnékårens ”Policy för Studentföreningar” samt Linnékårens värdegrund.

Förordningar

·  Samtliga medlemmar i KAROLIN förväntas att följa svensk lagstiftning gällande alkohol.

·  KAROLIN ska inte anordna eller hålla i evenemang eller aktiviteter där huvudsyftet är alkoholförtäring

·  Det ska vid alla större evenemang där alkohol förekommer och serveras finnas alkoholfria alternativ tillgängliga

·  Medlemmar, styrelsemedlemmar och stab får aldrig påtvinga eller aktivt hetsa en annan medlem till alkoholkonsumtion.

·  Det är viktigt att varje enskild individ själv får bestämma över sitt förhållande till alkoholen, ingen ska tvingas, övertalas eller pressas till att dricka alkohol för att få vara en del av de aktiviteter eller evenemang som KAROLIN anordnar eller håller i. Alla ska känna sig välkomna och valet att inte dricka ska ges, respekteras och inte ifrågasättas.

·  En eller flera nyktra representanter från KAROLIN’s styrelse eller stab ska alltid finnas tillgänglig som ”nyktert ansvariga” under alla evenemang och aktiviteter som KAROLIN anordnar där alkohol kan förekomma. Nykteransvariga förtär ej alkohol under aktiviteter eller evenemang där detta ansvar har tagits. De som är nykteransvariga ska finnas tillgängliga under hela aktiviteten eller evenemanget.