Hoppa till innehåll

Introduktionspolicy

Under introduktionen skall var ny student känna sig trygg hos Kalmar Rostad Linjeförening. Därav finns det en policy vad introduktionsengagerade får lov att göra. KAROLIN följer alltid gällande svensk lagstiftelse. Denna policy går under namnet ”Nollefrid”. Denna policy finns för du som nyantagen student skall känna dig trygg under hela din introduktion. Nollefriden bryta vid finsittningen när sexmästarna har sagt den ej gäller längre.

  • Introduktionsengagerad(fadder, general, styrelse mm.) får ALDRIG utföra någon form av sexuella närmanden, t.ex kyssar, raggning eller antastning
  • Introduktionsengagerad får aldrig uppmana till alkoholintag, och får inte starta en skålning med en ny student
  • Upplever den nya studenten sig kränkt av olika handlingar eller märker att en introduktionsengarerad bryter mot nollefriden kan denne rapportera detta till sin huvudfadder alternativt till sexmästarna/styrelsen.